Kõik www.kalastus24.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.


Wignon OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist.